Aktywacja Plazmą

DLA FARMACJI, DLA NAUKI,

DLA PRZEMYSŁU, DLA MOTORYZACJI.

Powlekanie powierzchni

Gaz (np. heksametylodisiloksan (HMDSO), heksametylodisilazan (HMDSN), eter dimetylowy tetraetylenoglikolu, C2F6) jest wprowadzany do komory plazmowej, gdzie w wyniku polimeryzacji plazmy, wydzielane są na powierzchni materiału obrabianego warstwy.

Zastosowanie:

  • wydzielanie warstw hydrofobowych,
  • wydzielanie warstw hydrofilowych
  • blokada dyfuzji
Czyszczenie

Powierzchnia jest czyszczona fizycznie, przez bombardowanie jonami...

>> Read More
Aktywacja

Powierzchnia tworzywa sztucznego jest obrabiana plazmowo np. tlenem...

>> Read More
Wytrawianie

Powierzchnia jest wytrawiana reaktywnym gazem procesowym. Materiał...

>> Read More
Powlekanie

W wyniku polimeryzacji plazmy na powierzchni wydzielane są warstwy...

>> Read More