Aktywacja Plazmą

DLA FARMACJI, DLA NAUKI,

DLA PRZEMYSŁU, DLA MOTORYZACJI.

Plazma atmosferyczna (zewnętrzna)

Plazma atmosferyczna jest stosowana głównie do wstępnej obróbki niewielkich powierzchni. Gaz jest nanoszony miejscowo za pomocą dyszy połączonej z generatorem plazmy elastycznym przewodem. Z uwagi na brak zamkniętej komory i oddziaływanie na powierzchnię bezpośrednio na wolnym powietrzu, technika ta ma mniejsze zastosowanie, niż plazma niskociśnieniowa (komorowa). Nadaje się głównie do punktowego i krótkotrwałego czyszczenia i aktywowania polimerów, metali, ceramiki i szkła. Poniższy schemat generatora pokazuje sposób wytwarzania plazmy w urządzeniu.

System „Plasma Beam”

Stosowany głównie do czyszczenia i aktywowania powierzchni w następujących dziedzinach:
⇒ produkcja liniowa (Inline)
⇒ produkcja małoseryjna
⇒ technika medyczna
⇒ sterylizacja
⇒ działy badawczo-rozwojowe
⇒ archeologia
⇒ przemysł tekstylny
⇒ technologia półprzewodnikowa

System „APC 500”

Jeden z rodzajów aktywowania podłoży z tworzyw sztucznych. W urządzeniu do koronowania zwanym podłoże przemieszcza się w pobliżu elektrod pod wysokim napięciem (ok 15 kV). Między elektrodami powstaje wyładowanie koronowe (stąd nazwa metody), tworzy się plazma, czyli mieszanina gazu z aktywnymi cząsteczkami: jonami, elektronami. Koronowanie jest stosunkowo prostym i tanim sposobem aktywacji, dającym kilkutygodniowe efekty.